Anti-doping

Inleiding
SwaboLadies.nl staat voor schone en geloofwaardige sport. Samen met de KNWU en de andere ploegen willen wij ons inspannen voor de strijd voor een schone sport en tegen doping. Dit betekent dat ten aanzien van het verleden, heden en de toekomst verantwoordelijkheid wordt genomen. Binnen SwaboLadies.nl is er dan ook op geen enkele manier plaats voor doping en wordt een zerotolerance beleid gevoerd. Onderdeel van de aanpak binnen SwaboLadies.nl, om te benadrukken dat wij staan voor een geloofwaardige eerlijke en schone sport, is het ondertekenen van een anti-doping convenant.

Spirit of Sport
SwaboLadies.nl wil staan voor datgene wat de wezenlijke waarde van sport is. Deze waarde is datgene wat maakt dat we op een eerlijke manier onze sport bedrijven. Spirit of Sport wordt gekarakteriseerd door de volgende waarden:

• Ethiek, ‘fair play’ en eerlijkheid
• Gezondheid
• Uitmunten in prestatie
• Karaktersterkte en ontwikkeling
• Vreugde en plezier
• Teamwork
• Toewijding en inzet
• Respect voor regels en wetten
• Respect voor jezelf en andere deelnemers
• Moed
• Gemeenschap en solidariteit

Definitie doping
Officieel luidt de definitie van doping: “ Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.” Niet alleen stoffen, maar ook bepaalde prestatie verhogende methoden zijn verboden. De bepalingen zijn:
• Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);
• (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);
• (Poging tot) gebrekkige medewerking;
• Gebrekkige informatieverstrekking;
• (Poging tot) manipuleren;
• (Poging tot) bezit;
• (Poging tot) handel;
• (Poging tot) toediening;

Deze lijst wordt wereldwijd opgesteld door de WADA en in Nederland beheerd door de Dopingsautoriteit. Deze lijst is terug te vinden op de site van de Dopingsautoriteit en is bindend.

klik hier om naar het anti-doping convenant te gaan