Anti-doping convenant

Convenant
Het anti-doping convenant is van toepassing op iedereen die betrokken is bij SwaboLadies.nl.

Rensters en teambegeleiding verklaren middels het ondertekenen van dit convenant kennis te hebben genomen van onderstaande punten en naar waarheid te hebben beantwoord:

• Ondergetekende verklaart op een schone en ethische verantwoorde wijze sport te bedrijven en/of betrokken te zijn bij SwaboLadies.nl conform dit convenant;

• Bekendheid met en naleving van het actuele anti-doping regelement van de WADA, IOC en UCI zoals te vinden op de site van de Dopingsautoriteit;

• Ondergetekende heeft op geen enkele wijze in het heden of verleden het Nationaal Dopingreglement overschreden;

• Ondergetekende stemt ermee in om onvoorwaardelijk mee te werken aan het zerotolerance beleid op het gebied van doping;

• Bij constatering van enige vorm van doping worden de betreffende instanties verwittigd en de samenwerking tussen SwaboLadies.nl en de betrokken persoon per direct beëindigd;

• Indien aan een of meer van bovenstaande punten niet kan worden voldaan, is geen plaats voor de betreffende persoon binnen SwaboLadies.nl en zal de samenwerking worden beëindigd.


Handtekeningen Doping convenant