Het SWABO Women Development Team staat voor schone en geloofwaardige sport. Samen met de KNWU en de andere ploegen spannen wij ons in voor de strijd voor een schone sport en tegen doping. Dit betekent dat ten aanzien van het verleden, heden en de toekomst verantwoordelijkheid wordt genomen. Zowel rensters als begeleiding hebben nooit eerder te maken gehad met het gebruik van doping en geloven in een schone wielersport en de toekomst hiervan. Het team streeft ernaar om deze schone manier van wielrennen gedurende het gehele bestaan van de ploeg vol te houden. Het SWABO Women Development Team is ervan overtuigd dat de wielersport ook schoon bedreven kan worden en dat het mogelijk is om zonder het gebruik van prestatiebevorderende middelen grote prestaties neer te zetten. Binnen het SWABO Women Development Team is er dan ook op geen enkele manier plaats voor doping en dopinggebruikers. Daarom is een zerotolerancebeleid onderdeel van de aanpak binnen het SWABO Women Development Team, om te benadrukken dat wij staan voor een geloofwaardige eerlijke en schone sport. In een anti-doping convenant verklaren alle rensters en staffleden van het SWABO Women Development Team nooit de dopingregels te hebben overtreden en dit ook niet te doen zolang ze op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het SWABO Women Development Team.

Het SWABO Women Development Team hanteert niet alleen een streng anti-dopingbeleid. De ploeg staat namelijk voor alles wat een gezonde, duurzame sportbeoefing behelst. Deze ‘Spirit of Sport’ wordt gekenmerkt door de volgende waarden:

 • Ethiek, ‘fair play’ en eerlijkheid
 • Gezondheid
 • Uitmunten in prestatie
 • Karaktersterkte en ontwikkeling
 • Vreugde en plezier
 • Teamwork
 • Toewijding en inzet
 • Respect voor regels en wetten
 • Respect voor jezelf en andere deelnemers
 • Moed
 • Gemeenschap en solidariteit

Wij geloven dat iedere sporter op een eerlijke manier zijn of haar doelen kan bereiken wanneer deze realistisch zijn gesteld. Een sterke motivatie en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijke factoren. Wanneer de sporter over deze eigenschappen beschikt, kan deze bereiken wat hij of zij wil. Met positieve coaching en kwalitatief sterke begeleiding hoopt het SWABO Women Development Team haar rensters naar hun gestelde doelen te begeleiden, om zo een team te creëren waarbinnen eerlijk en sportief kan worden gestreden om mooie prestaties.